Przejdź do treści

Uchwała nr LV/456/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

371 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ

191 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY NAUCZYCIELA

89 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - REJESTR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA W RAMACH POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI

92 KBPobierzPodgląd pliku